Home > Faculty > Associate professors > content
Associate professors

Lijing Zhao

Author: Date:2021-10-19

Associate professor, Department of rehabilitation

School of Nursing

TEL86-431-85622010

E-mailzhao_lj@jlu.edu.cnPersonal Profile

 

Research direction

1. Tumor Rehabilitation

2. Rehabilitation of Radiation injury

3. Standing Member of Health Management Committee of Jilin Rehabilitation Association

4. Member of Renal Pharmacology Committee, Chinese Pharmacological Society

5. Member of Stem Cell Expert Committee, Geriatrics Branch, Chinese Society of Gerontology and Gerontology

6. Member of Pharmacology Society of Jilin Province

7. National Natural Science Foundation of China

8. Provincial Science and Technology Department foundation Project

Recent Publications and Presentations

[1] Changwen Ning#, Min Liang, Shuang Liu, Guan Wang, Holly Edwards, Yang Xia, Lisa Polin, Gregory Dyson, Jeffrey W. Taub, Ramzi M. Mohammad, Asfar S. Azmi,Lijing Zhao*Yubin Ge*. Targeting ERK enhances the cytotoxic effect of the novel PI3K and mTOR dual inhibitor VS-5584 in preclinical models of pancreatic cancer. Oncotarget, 2017.7.4, 8(27):44295-44311

[2] Bo Teng#*,Lijing Zhao#, Jing Gao#, Peng He, Junyu Chen, Qingqie Feng, Chunhui Yi. 20(s)-protopanaxadiol (PPD) increases the radiotherapy sensitivity of laryngeal carcinoma. Food Funct, 2017.12.13, 8(12):4469-4477

[3] Hu Kebang, Tian Yong, Du Yanwei, Huang Liandi, Chen Juyu, Li Na, Liu Wei, Liang Zuowei*, Zhao Lijing*. Atrazine promotes RM1 prostate cancer cell proliferation by activating STAT3 signaling. Int J Oncol, 48(5):2166-74, 2016

[4] Tian Yuantong#, Zhao Lijing#, Wang Ye, Zhang Haitao, Xu Duo, Zhao Xuejian, Li Yi, Li Jing*. Berberine inhibits androgen synthesis by interaction with aldo-keto reductase 1C3 in 22Rv1 prostate cancer cells.Asian J Androl. 18(4):607-612, 2016

[5] Teng Bo, He Peng, Huang Liandi, Liang Yuan, Wang Yafang, Zhang Xuelei*, Zhao Lijing*. Overview of relation between air pollution and allergic rhinitis.Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi.50(8):683-5, 2015

[6] Guan Wang, Xiaojia Niu, Wenbo Zhang, Timothy Caldwell, Holly Edwards, Wei Chen, Jeffrey W. Taub,Lijing Zhao*, Yubin Ge*. Synergistic antitumor interactions between MK-1775 and panobinostat in preclinical models of pancreatic cancer. Cancer Letters, 2014

[7] Dexia Kong#,Lijing Zhao#, Yanwei Du, Ping He, Yabin Zou, Luoluo Yang, Liankun Sun, Hebin Wang, Deqi Xu, Xiangwei Meng*, Xun Sun*. Overexpression of GRIM-19, a mitochondrial respiratory chain complex I protein, suppresses hepatocellular carcinoma growth. Int J Clin Exp Pathol, 7(11):7497-7507, 2014

[8] Wei Liu, Yanwei Du, Jian Liu, Hebin Wang, Daguang Sun, Dongmei Liang,Lijing Zhao*, Jincheng Shang*. Effects of atrazine on the oxidative damage of kidney in Wister rats. Int J Clin Exp Med, 7(10):3235-3243, 2014

[9] Yanwei Du#, Yan Meng#, Xuejiao Lv#, Lirong Guo, Xiaoqin Wang, Zhenzhong Su, Lu Li, Na Li, Shuhua Zhao*,Lijing Zhao*, Xuejian Zhao. Dexamethasone attenuates LPS-induced changes in expression of urea transporter and aquaporin proteins, ameliorating brain endotoxemia in mice. Int J Clin Exp Pathol, 7(12), 2014

[10] Bo Cao, Yanfeng Qi, Yan Yang, Xichun Liu, Duo Xu, Wei Guo, Yang Zhan, Zhenggang Xiong, Allen Zhang, Alun R. Wang, Xueqi Fu, Haitao Zhang,Lijing Zhao*, Jingkai Gu*, Yan Dong*. 20(s)- Protopanaxadiol inhibition of progression and growth of castration-resistant prostate cancer. Plos one, 9(11): e111201, 2014

[11] Shaohua Chen#, Guan Wang#, Xiaojia Niu, Jianyun Zhao, Wenxi Tan, Hebin Wang,Lijing Zhao*, Yubin Ge*. Combination of Azd2281 (Olaparib) and Gx15-070 (Obatoclax) results in synergistic antitumor activities in preclinical models of pancreatic cancer. Cancer Lett. 2014 Feb 15. pii: S0304-3835(14)00101-3.

[12] Na Li#,Lijing Zhao#, Zhe Lin, Jing Li, Hui Li, Jiaming Sun, Kai Zhu, Zhixin Yu , Kejin Xu, Qing Yang, Xiaobo Qu. Metabonomics study of the anti-osteoporosis effect of velvet collagen hydrolysate using rapid resolution liquid chromatography combined with quadrupole time-of -flight tandem mass spectrometry. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies.

[13] Yuantong Tian#,Lijing Zhao#, Haitao Zhang, Xichun Liu, Lijuan Zhao, Xuejian Zhao, Yi Li*, Jing Li*. AKR1C3 overexpression may serve as a promising biomarker for prostate. Diagn Pathol, 2014, 99(1):42, 2014

[14] Lijing Zhao, Lianji Wen, Qingjie Feng, Hebin Wang, Na Li, Yafang Wang, Zuowen Liang, Bo Teng*. mTOR inhibitor AZD8055 inhibits proliferation and induces apoptosis in laryngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med, 7(2): 337-347, 2014

[15] Shuhua Zhao, Jian Liu, Fan Zhao, Wei Liu, Na Li, Qi Suo, Jing Zhao,Lijing Zhao*.Sub-acute exposure to the herbicide atrazine suppresses cell immune functions in adolescent mice. BioScience Trends. 7(4):193-201, 2013